1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Bokning & Villkor

Våra villkor

Bokning

För att boka en resa med Expa Travel, fyll i registreringsformuläret som du hittar i varje resebeskrivning / på respektive resesida.

Betalning

När du har bokat en resa hos oss får du omedelbart en bokningsbekräftelse till den angivna e-postadressen.

Bekräftelsen innehåller bland annat inloggningsinformation för ”Min sida” där du kan logga in när som helst. Här hanterar du din beställning, gör eventuella ytterligare val, uppdaterar alla data och hittar all betalningsinformation.

  • Betalningar sker via banköverföring med OCR-nummer. OCR-numren finns på «Min sida».
  • Alla beställningar / bokningar är bindande. Den första delbetalningen måste betalas inom 7 dagar efter beställning. För de flesta resor är den första betalningen 3000 SEK. Underlåtenhet att betala ger Expa Travel rätt att annullera beställningen.
  • Slutbetalning görs senast 35 dagar före avresa. Du kommer att få en påminnelse via e-post när det är dags för slutbetalningen. Underlåtenhet att betala ger Expa Travel rätt att annullera beställningen.

Betalning med presentkort / medlemsrabatt

Eventuellt presentkort som skall användas dras av på slutfakturan. Presentkorten måste finnas oss tillhanda en månad före det sista förfallodatumet för att det ska kunna användas. För att ta del av eventuella medlemsrabatter måste dessa rapporteras vid bokning (i kommentarsfältet).

Prisförändringar

Priset för resan är satt utifrån en given växelkurs vid den tidpunkt då resan producerades. Expa Resor AB reserverar sig för prisjusteringar vid oväntade valutaförändringar som leder till betydande prispåslag från våra underleverantörer. Detsamma gäller för eventuella prisjusteringar till följd av högre oljepriser eller andra förhållanden som Expa Resor AB inte har någon kontroll över. OBS! Växlingskursen ser du på respektive resa. En ändring av växlingskursen på mer än 1 % kommer eventuellt öka/minska totalpriset. Sådana justeringar får inte ske närmare än 30 dagar före avresa.

Avbokning av resa

  • Din bokning är bindande.
  • Avbokning måste göras skriftligen via mail till info@exparesor.se och gäller från första efterföljande vardag. Våra öppettider är måndag-fredag 8.00-16.00. Vid mottagande av avbokning efter 16.00 på vardagar, och hela dygnet under helger, gäller första efterföljande vardag som avbokningsdag. Vid avbokning på en lördag/söndag gäller alltså efterföljande måndag som avbokningsdag.
  • Vid avbokning fram till 35 dagar före avresa, återbetalas 100% av inbetalt restbelopp oavsett orsak till avbokning, med avdrag för en administrationsavgift på SEK 495 (SEK 995 om flyg ingår i resan).
  • Från 34 dagar fram till avresedagen återbetalas 0% av inbetalt restbelopp.
  • Om resenären inte dyker upp vid avresan, eller saknar nödvändiga resehandlingar (flygbiljett, pass eller liknande), behåller Expa Travel hela det inbetalda beloppet.
  • I händelse av avbokning rekommenderar vi att du tar kontakt med bolaget som utfärdat din reseförsäkring.

Om bokningen inkluderar flera resenärer, och en eller flera resenärer i resesällskapet avbokas, och det överenskomna totalpriset baseras på rabatter eller avdrag knutna till antalet resenärer, kan grunden för sådana rabatter eller avdrag falla bort. I händelse av en sådan partiell avbokning återbetalar vi i enlighet med våra avbeställningsvillkor till de som avbokar och debiterar de återstående resenärerna tillägg till följd av förverkade rabatter relaterade till resesällskapets storlek. Om detta innebär att resenären / resenärerna som reser måste bo i ett enkelrum, tillkommer eventuellt enkelrumstillägg.

Redan betalda flygbiljetter för vilka vi (Expa Travel) inte får någon återbetalning för, måste täckas om resan avbokas av kunden.

Avbeställningsskydd

Det är kundens ansvar att teckna ev. eget avbeställningsskydd. Vid all avbokning krävs läkarintyg. Vid eventuell avbokning, rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Avbokning av resa (av Expa Resor AB)

Om vi som arrangör ställer in resan av andra skäl än Force Majeur återbetalas inbetalat belopp, även första betalningen. Vi arbetar med lägsta och högsta antal deltagare på våra resor. Våra priser förutsätter att det minsta antalet deltagare är uppnått. Vid färre deltagare kommer priset bli något högre eller ställs resan in. Information om inställd resa skall meddelas deltagarna senast 30 dagar före avresa.

Om kunden inte vill använda inbetalt belopp till annan resa i Expa Resor AB:s regi, skall beloppet återbetalas till kunden så snart som möjligt.

I händelse av oförutsedda händelser som står utanför Expa Resor AB:s kontroll, och som gör det omöjligt eller olämpligt att genomföra resan, kan resa ställas in senare än 30 dagar före avresa.

EXPA har inte något ersättningsansvar i händelse av inställd resa med anledning av force majeure, civil eller militär nödsituation, naturkatastrofer, strejker mm.

Avgift för ändring av biljetter mm

Vid ändring av biljetter på kunds begäran (tur- och returdatum etc) debiteras en administrativ avgift på SEK 150 kr utöver eventuella kostnader för byte av leverantör (SAS / Norwegian etc).

Kostnad för namnbyte på biljett kan tillkomma.

Flygbiljetter

Flygbiljetter skickas via e-post cirka 7 dagar före avresa. Eventuella kostnader för att tillhandahålla förlorad biljett måste bäras av kunden.

Korrespondens

All korrespondens mellan kunder och Expa Resor AB sker via e-post. Det gäller även utskick av fakturor

Kunden kontrollansvar

Det är kundens ansvar att kontrollera att mottagna resehandlingar är korrekta med avseende på datum, pris, innehåll etc.

Pass

Det är kundens ansvar att se till att pass är giltigt enligt gällande regler. Många länder kräver också att passet är giltigt i 6 månader efter avresa från Sverige. Eventuella kostnader för att ta fram nya pass och visum måste bäras av kunden. Det rekommenderas att göra en kopia av ditt pass och förvara denna separat under resan.

Ansvar för skador

Expa Resor AB täcker inte kostnader och har inget ersättningsansvar i händelse av skador på person eller egendom till följd av oansvarig användning av den utrustning som ingår i resan, t.ex. cyklar.

Reseförsäkring

Reseförsäkring är obligatorisk på våra resor. Det har visats gång på gång att det är viktigt att ha reseförsäkring vid oförutsedda händelser under resan. Det är kundens ansvar att teckna en egen reseförsäkring med en omfattande sjuk- och olycksfallsförsäkring som även omfattar hemtransporter. Under pandemin, rekommenderar vi att överväga att teckna särskilt resetillägg eller utökad hemförsäkring för extra skydd.

Ta gärna en kopia av reseförsäkringen och förvara denna separat under resan.

Sjukförsäkring

På resa i Europa, är det fördelaktigt att ta med sig ett EU-kort. Kortet ger dig rätt till medicinsk behandling i medlemsstaterna på samma villkor som landets egna medborgare. Du kan läsa mer om kortet och beställa detsamma från Försäkringskassan här.

Brister i resan

Om kunden upptäcker fel i resan måste detta snarast möjligt anmälas till reseledaren. Om bristerna inte rättas till på ett tillfredsställande sätt kan kunden ha rätt till ett prisavdrag under förutsättning att kunden informerar om detta under resan. Rätten till kompensation gäller inte om det kan påvisas att felet inte beror på EXPA eller någon av våra lokala samarbetspartners eller om händelsen inte kunde undvikas. Detsamma gäller vid force majeure, civil/militär nödsituation, naturkatastrofer, strejker mm.

Ändringar i programmet

Expa Resor AB reserverar sig för mindre ändringar i programmet. Det kan gälla tidpunkter, val av hotell, matställe, instruktörer / guider etc. Eventuella ändringar skall inte drabba produktens totala kvalitet.

Diverse information

Diverse nödvändig och nyttig information, såsom utrustningslista etc, finns på webbsidan för respektive resa på www.www.exparesor.se.

Vaccinationer

Det är kundens ansvar att kontakta vaccinationskontor vad gäller rekommendationer om eventuell vaccination. För vissa destinationer kommer Expa Resor AB informera om särskilda omständigheter som måste beaktas.

Användning av externa transporter

I de fall Expa Resor AB använder sig av transportföretag (flyg, buss, färja, tåg, etc), gäller villkoren för respektive leverantör och Expa Resor AB tar inget ansvar för olyckor eller skador som kan uppstå.

Kundens ansvar under resan

Expa Resor AB tar inget ansvar för eventuella förluster eller besvär orsakade av kundens egen försumlighet. Kunden måste agera på ett sätt som inte är störande för andra eller skapar säkerhetsrisker eller andra problem för medresande eller Expa Resor AB. Grovt brott mot detta ger Expa Resor AB rätt att överväga hemresa på kundens bekostnad. Under cykling, måste kunden själv ta ansvar för användningen av säkerhetsutrustning (t.ex. hjälmar). Kunden är skyldig att kontrollera att cykeln alltid är i gott skick och meddela reseledaren så snart som möjligt om brister upptäcks. Det är kundens ansvar att följa alla gällande trafiklagar och se till att intag av alkohol inte påverkar cykelfärdigheten.

Resegarantilagen

Expa Resor har ställt en resegaranti i enlighet med Resegarantilagen, vilket ger dig som konsument bästa möjliga skydd. Du kan kontrollera att vi har resegaranti på Kammarkollegiets hemsida (sök på ”Expa”).