1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Bokning & Villkor

Våra villkor

Bokning

För att boka en resa med Expa Travel, fyll i bokningsformuläret som du hittar i varje resebeskrivning / på respektive resesida.

Betalning

När du har bokat en resa hos oss får du omedelbart en bokningsbekräftelse till den angivna e-postadressen.

Bekräftelsen innehåller bland annat inloggningsinformation för “Min sida” där du kan logga in när som helst. Här hanterar du din beställning, gör eventuella ytterligare val, uppdaterar alla data och hittar all betalningsinformation.

 • Alla beställningar / bokningar är bindande.
 • Betalningar sker via banköverföring med OCR-nummer. OCR-numren finns på «Min sida».
 • Den första delbetalningen (deposition) måste betalas inom 7 dagar efter beställning. För de flesta resor är den första betalningen 3000 SEK. Underlåtenhet att betala ger Expa Travel rätt att annullera beställningen.
 • Slutbetalning görs senast 65 dagar före avresa. Du kommer att få en påminnelse via e-post när det är dags för slutbetalningen. Underlåtenhet att betala ger Expa Travel rätt att annullera beställningen.
 • Om du bokar resan mindre än 65 dagar före avresa kommer det totala beloppet för resan att krävas vid bokningstillfället.

I bokningsformuläret kryssar du för att du har läst och accepterat våra villkor. 

Vid eventuellt enkelrum / annan typ av rum än vad som är inkluderat i priset, kommer ett pristillägg att tillkomma. Se vidare under “Enkelrum / rumsfördelning” längre ned på sidan. Ev. tillägg i pris kan komma att faktureras i separat faktura.  

Betalning med presentkort / medlemsrabatt

Eventuellt presentkort som skall användas dras av på slutfakturan. Presentkorten måste finnas oss tillhanda en månad före det sista förfallodatumet för att det ska kunna användas. För att ta del av eventuella medlemsrabatter måste dessa anges vid bokning (i kommentarsfältet).

Avbokning av resa

 • Din bokning är bindande.
 • Avbokning måste göras skriftligen via mail till info@exparesor.se
 • Avbokning kommer att medföra en avgift, beroende på avbokningstidpunkt, vilket räknas från det datum arrangören mottaget besked. Avbokning måste ske under kontorets öppettider, annars räknas det från följande arbetsdag. 
 • Inom 24 timmar efter din bokning kan du avboka din tur utan kostnad.
 • Efter 24 timmar behåller vi depositionen vid avbokning.
 • Vid avbokning mellan 65 och 36 dagar före avresa tillkommer en avbokningsavgift på 50 procent av resans pris.
 • Vid avbokning 35 dagar och fram till avresa är avbokningsavgiften 100 procent av resans pris.
 • Underlåtenhet att betala depositionen räknas inte som avbokning.
 • Om resenären inte dyker upp vid avresan, eller saknar nödvändiga resehandlingar (flygbiljett, pass eller liknande), behåller Expa Travel hela det inbetalda beloppet.
 • I händelse av avbokning rekommenderar vi att du tar kontakt med bolaget som utfärdat din reseförsäkring för ev ersättning.

Om bokningen inkluderar flera resenärer, och en eller flera resenärer i resesällskapet avbokas, och det överenskomna totalpriset baseras på rabatter eller avdrag knutna till antalet resenärer, kan grunden för sådana rabatter eller avdrag falla bort. I händelse av en sådan partiell avbokning återbetalar vi i enlighet med våra avbeställningsvillkor till de som avbokar och debiterar de återstående resenärerna tillägg till följd av förverkade rabatter relaterade till resesällskapets storlek. Om detta innebär att resenären / resenärerna som reser måste bo i ett enkelrum, tillkommer eventuellt enkelrumstillägg.

Redan betalda flygbiljetter för vilka vi (Expa Travel) inte får någon återbetalning, måste täckas om resan avbokas av kunden.

Avbeställningsskydd

Det är kundens ansvar att teckna ev. eget avbeställningsskydd. Vid eventuell avbokning, rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Prisförändringar

Priset för resan är satt utifrån en given växelkurs vid den tidpunkt då resan producerades.

Expa Resor AB reserverar sig för prisjusteringar vid oväntade valutaförändringar som leder till betydande prispåslag från våra underleverantörer.

Detsamma gäller för eventuella prisjusteringar till följd av högre oljepriser eller andra förhållanden som Expa Resor AB inte har någon kontroll över. Om inte annat är uppgivet på respektive resa, kommer en ändring av växlingskursen på mer än 1 % eventuellt öka/minska totalpriset. Sådana justeringar får inte ske närmare än 30 dagar före avresa.

Avbokning av resa (av Expa Resor AB)

Om vi som arrangör ställer in resan av andra skäl än Force Majeure återbetalas naturligtvis 100% av inbetalat belopp.

Vi arbetar med lägsta och högsta antal deltagare på våra resor. Våra priser förutsätter att det minsta antalet deltagare är uppnått. Vid färre deltagare kommer priset bli något högre eller ställs resan in. Information om inställd resa skall meddelas deltagarna senast 30 dagar före avresa.

I händelse av oförutsedda händelser som står utanför Expa Resor AB:s kontroll, och som gör det omöjligt eller olämpligt att genomföra resan, kan resa ställas in senare än 30 dagar före avresa.

EXPA har inte något ersättningsansvar i händelse av inställd resa med anledning av force majeure, civil eller militär nödsituation, naturkatastrofer, strejker mm.

Avgift för ändring av biljetter mm

Vid ändring av biljetter på kunds begäran (tur- och returdatum, namn etc) debiteras en administrativ avgift på SEK 300 kr utöver eventuella kostnader för själva ändringen hos leverantören (SAS / Norwegian etc).

Flygbiljetter

Ev. flygbiljetter skickas via e-post cirka 7 dagar före avresa. Eventuella kostnader för att tillhandahålla förlorad biljett måste bäras av kunden.

Kunden kontrollansvar

Det är kundens ansvar att kontrollera att mottagna resehandlingar är korrekta med avseende på namn, datum, pris, innehåll etc. Om namnet stavas fel vid bokningen kommer kunden att belastas med namnändringsavgift från flygbolaget. 

Rumsfördelning

För att resan ska vara både rimlig och social placerar vi som utgångspunkt deltagare i rum tillsammans två och två om inte annat anges på respektive resesida.

Det händer emellertid att antalet deltagare inte går jämnt upp, och i sådana fall får du eventuellt betala tillägg för enkelrum. Detsamma gäller om den du reser med avbokar sin beställning. 

Om du önskar bo ensam, är det också möjligt på de flesta av våra resor. 

Pass

Det är kundens ansvar att se till att pass är giltigt enligt gällande regler. Många länder kräver att passet är giltigt i 6 månader efter avresa från Sverige. Eventuella kostnader för att ta fram nya pass och visum måste bäras av kunden. Det rekommenderas att göra en kopia av ditt pass och förvara denna separat under resan.

Ansvar för skador

Expa Resor AB täcker inte kostnader och har inget ersättningsansvar i händelse av skador på person eller egendom till följd av oansvarig användning av den utrustning som ingår i resan, t.ex. cyklar. På visas resor, t ex cykelresor eller Vesparesor, kan man köpa egen försäkring som täcker detta. Se mer under respektive resa. 

Reseförsäkring

Reseförsäkring är obligatorisk på våra resor. Det har visat sig gång på gång att det är viktigt att ha reseförsäkring vid oförutsedda händelser under resan. Det är kundens ansvar att teckna en egen reseförsäkring med en omfattande sjuk- och olycksfallsförsäkring som även omfattar hemtransporter. 

Vi rekommenderar helårsreseförsäkring som täcker avbeställning, ansvar, förseningar och resegods. Kontrollera att försäkringen täcker det geografiska område du skall resa till. Var beredd på att vissa försäkringsbolag har en övre beloppsgräns på avbeställnings- och sjukförsäkring.  

Ta gärna en kopia av reseförsäkringen och förvara denna separat under resan.

Sjukförsäkring

På resa i Europa, är det fördelaktigt att ta med sig ett EU-kort. Kortet ger dig rätt till medicinsk behandling i medlemsstaterna på samma villkor som landets egna medborgare. Du kan läsa mer om kortet och beställa detsamma från Försäkringskassan här.

Brister i resan

Om kunden upptäcker fel i resan måste detta snarast möjligt anmälas till reseledaren. Om bristerna inte rättas till på ett tillfredsställande sätt kan kunden ha rätt till ett prisavdrag under förutsättning att kunden informerar om detta under resan. Rätten till kompensation gäller inte om det kan påvisas att felet inte beror på EXPA eller någon av våra lokala samarbetspartners eller om händelsen inte kunde undvikas. Detsamma gäller vid force majeure, civil/militär nödsituation, naturkatastrofer, strejker mm.

Ändringar i programmet

Expa Resor AB reserverar sig för skrivfel och valuta- / prisändringar. Programmet för resorna är preliminärt, ändringar kan förekomma.

Diverse information

Diverse nödvändig och nyttig information, såsom utrustningslista, karta etc, finns på webbsidan för respektive resa på www.exparesor.se.

Vaccinationer

Det är kundens ansvar att kontakta vaccinationskontor vad gäller rekommendationer om eventuell vaccination. För vissa destinationer kommer Expa Resor AB informera om särskilda omständigheter som måste beaktas.

Användning av externa transporter

I de fall Expa Resor AB använder sig av transportföretag (flyg, buss, färja, tåg, etc), gäller villkoren för respektive leverantör och Expa Resor AB tar inget ansvar för olyckor eller skador som kan uppstå. Detta gäller även problem och besvär som kan uppstå på grund av förseningar vid ankomst till resans startpunkt eller vid hemresa och transport av bagage. 

Kundens ansvar under resan

Expa Resor AB tar inget ansvar för förluster eller besvär orsakade av kundens egen försumlighet. Kunden måste agera på ett sätt som inte är störande för andra eller skapar säkerhetsrisker eller andra problem för medresande eller Expa Resor AB. Grovt brott mot detta ger Expa Resor AB rätt att överväga hemresa på kundens bekostnad.

Under cykling, måste kunden själv ta ansvar för användningen av säkerhetsutrustning (t.ex. hjälm). Kunden är skyldig att kontrollera att cykeln alltid är i gott skick och meddela reseledaren så snart som möjligt om brister upptäcks. Det är kundens ansvar att följa alla gällande trafiklagar och se till att intag av alkohol inte påverkar cykelfärdigheten.

Resegarantilagen

Expa Resor har ställt en resegaranti i enlighet med Resegarantilagen, vilket ger dig som konsument bästa möjliga skydd. Du kan kontrollera att vi har resegaranti på Kammarkollegiets hemsida (sök på “Expa”). 

Försäkring cyklar / Vespor etc

Egna regler för försäkring står skrivet på sidan för respektive resa.