1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Försäkringar & Pass

Viktiga dokument inför resan

Pass

Det är kundens ansvar att se till att pass är giltigt enligt gällande regler. Många länder kräver också att passet är giltigt i 6 månader efter avresa från Sverige. Eventuella kostnader för att ta fram nya pass och visum måste bäras av kunden.

Ta gärna en kopia av ditt pass och förvara denna separat under resan.

Reseförsäkring

Reseförsäkring är obligatorisk på våra resor. Det har visats gång på gång att det är viktigt att ha reseförsäkring vid oförutsedda händelser under resan. Det är kundens ansvar att teckna en egen reseförsäkring med en omfattande sjuk- och olycksfallsförsäkring som även omfattar hemtransporter. Under pandemin, rekommenderar vi att överväga att teckna särskilt resetillägg eller utökad hemförsäkring för extra skydd.

Ta gärna en kopia av reseförsäkringen och förvara denna separat under resan.

Sjukförsäkring

På resa i Europa, är det fördelaktigt att ta med sig ett EU-kort. Kortet ger dig rätt till medicinsk behandling i medlemsstaterna på samma villkor som landets egna medborgare. Du kan läsa mer om kortet och beställa detsamma från Försäkringskassan här.