1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Vårt samhällsansvar

Vi önskar bidra

Samhället
Expa Travel är en liten aktör inom resebranschen. Men även små aktörer måste ta ansvar i förhållande till mänskliga rättigheter, klimat, natur och miljö. Många små åtgärder tillsammans kan göra en stor skillnad.

Vi tror på att det går att driva en sund och lönsam verksamhet och samtidigt behandla och hantera vår resursanvändning på ett bra sätt.

Vårt uppdrag
Redan vid starten 2004 var vi tydliga med vad vi önskade att stå för och vad som är viktigt för oss. Vår vision har blivit starkare och tydligare för varje år som har gått. Det råder ingen tvekan om att vår starkaste drivkraft är glädjen att bidra positivt till samhället och de människor som reser med oss ​​och de vi möter på vägen.

Vår hållbarhetspolicy
Vi har definierat några enkla vägledande principer, baserade på FN:s hållbarhetsmål, som är grundläggande för vår hållbarhetspolicy. En bra hjälp är hållbarhetscertifieringen via resebranschens internationella organisation – Travelife. Vi kan inte på något sätt genomföra alla åtgärder samtidigt. Men om vi fokuserar på några saker åt gången och tar “steg för steg” så kan vi åstadkomma mycket. För 2022 och 2023 fokuserar vi på följande fyra områden:

4. Ren miljö och resurseffektivitet
Att minimera föroreningar av luft, vatten och mark från turistföretag och turister (inklusive buller), samt att minimera genereringen av deras avfall och förbrukningen av knappa och icke-förnybara resurser.

6. Lokal kontroll och engagemang
Att engagera och stärka det lokala samhället och lokala intressenter när det gäller planering, beslutsfattande och utveckling av lokal turism.

8. Gästnöjdhet, säkerhet och upplevelsekvalitet
Att säkerställa säkra, tillfredsställande och berikande upplevelser för alla turister oavsett kön, ras, funktionshinder eller andra faktorer.

10. Ekonomiskt bärkraftiga och konkurrenskraftiga turistföretag
Att säkerställa turismföretagens livskraft och konkurrenskraft i ett långsiktigt perspektiv.

Frågor?

Kontakta oss på info@exparesor.se.