1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Vårt samhällsansvar

VI TAR ANSVAR

Samhälle

Expa Travel är en liten aktör inom turism. Men även små företag måste ta ansvar i förhållande till mänskliga rättigheter, klimat, natur och miljö. Många små åtgärder kan tillsammans göra skillnad.

Vi tror att en sund och lönsam verksamhet kan gå hand i hand med att ta hand om varandra och samtidigt använda våra resurser på ett bra sätt. Att ta vår del av det sociala ansvaret är ett viktigt värde som bidrar till att forma vår verksamhet.
Därför är våra resor ordnade så att du med gott samvete kan delta i upplevelser och skapa minnen – på ett sätt som också har en positiv inverkan på samhälle och natur.

Vårt uppdrag

Redan i början 2004 var vi tydliga på vad vi vill stå för och vad som är viktigt för oss. Vår vision har blivit starkare och tydligare för varje år som går och efter varje resa. Det är ingen tvekan om att vår starkaste drivkraft är möjligheten att bidra positivt till de vi tar med oss ​​på resor, men också alla vi träffar på vägen.
När vi planerar våra resor gör vi allt vi kan för att se till att vår påverkan på miljön, på människor, partners och gäster samt vår ekonomiska påverkan är sund.

Vårt uppdrag är enkelt och tydligt: ​​”Tillsammans skapar vi glädje och bidrar till ökad självkänsla.”

Vår hållbarhetspolicy

Vi har definierat några få, enkla vägledande principer som är grundläggande för vår hållbarhetspolicy:

1. Hållbarhetsbedömning.

Att tänka på hållbarhet är annorlunda i de nordiska länderna än i resten av världen. Det nordiska sättet handlar om att leva i harmoni med naturen. Vi gör ett antal värderingar i samband med varje resa.

Vi vet att när människor reser är de mer öppna för att bli inspirerade. Genom de val vi gör för din räkning (från hållbar transport till lokala hälsosamma måltider och boende på mycket speciella platser) vill vi se till att du kan njuta av detta och samtidigt veta att det ger fördelar för de platser vi besöker.

Vi är i kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners för att följa upp de viktigaste initiativen de tar för att arbeta med hållbarhet. Dessutom påpekar vi att anställda måste ha frihet att organisera sig, att minimilönekraven följs och att arbetstid och en bra arbetsmiljö regleras.

De flesta av våra partners är ägare till småföretag / familjeföretag och är en drivkraft för utveckling och välstånd i lokalsamhället.

2. Minimera avtryck på klimat, natur och miljö.

För att platserna vi reser till ska vara där också för framtida generationer måste vi som researrangörer, de vi arbetar med, lokala myndigheter och våra kunder göra vad som är möjligt för att fokusera på turismens positiva sidor och minska de negativa.

När du bokar en resa med Expa Travel hjälper du till att återskapa möjligheter i lokalsamhället så att de kan bygga en positiv framtid. Vi vill bara arbeta med dem som ser vikten av att bevara det förflutna för kommande generationer.

Många av de platser vi bor på har ett kulturarv som har drivits i många generationer och maten vi äter är närodlad – det vill säga den produceras lokalt och tillverkas med passion.

3. Säkerhet och hälsa först.

Din säkerhet och trivsel är avgörande för oss. Vi förväntar oss att våra partners följer riktlinjer för hygien, rengöring och underhåll av utrustning, mat, drycker och andra anläggningar.

Vi är i kontinuerlig dialog med alla våra partners om att de ska se till att korruption, penningtvätt, missbruk av arbete (barnarbete) inte sker och är tydliga att det inte finns någon tolerans för trakasserier, mobbning och diskriminering.

Vi samarbetar endast med godkända instruktörer där särskild kompetens krävs.

Vi erbjuder alla våra kunder transparenta villkor, förutsägbara regler för betalning och avbokning (våra resor omfattas av resegarantin hos Kammarkollegiet).

Minimal påverkan – maximal upplevelse

Varför gör vi det?

Vi önskar att din resa med oss ​​ska lämna varaktiga spår och minnen, att du har haft kul, utmanande och inspirerande och att resan har varit hållbar.
Resan är sammanställd så att du, oavsett om du vill eller inte, bidrar till en positiv ringeffekt i lokala samhällen genom att köpa tjänster, upplevelser och inte minst äta lokalt producerad mat.

Vi rör oss ofta lokalt med våra egna krafter (cyklar, vandrar, åker skidor etc.), vilket i sin tur minimerar utsläppen. Även om allt detta ger lokalsamhället en positiv inverkan, kommer det fortfarande att vara en miljökostnad i form av koldioxidutsläpp.

Vi vill därför kompensera för våra koldioxidutsläpp.

Bidra till en hållbar resa

Vi har startat processen 2021 för att skapa ett system där alla som bokar en Expa Travel-resa stöder koldioxidreducerande projekt certifierade av FN. Du bör kunna vara säker på att bidraget kommer att användas för att direkt finansiera projekt som har verifierats och godkänts.

För att säkerställa detta vill vi lägga till detta som en engångsavgift. Vi hoppas att du håller med om vårt beslut och är lika engagerad i att bidra som vi är – så att kommande generationer kan njuta av det underbara jorden har att erbjuda.

Priset för varje resa måste inkludera ett CO2-bidrag på 100 kronor per person, vilket motsvarar ca 1 ton CO2. Vi är i en process och letar nu efter olika aktörer som fokuserar på ren energi med mätbar långsiktig påverkan.

Frågor?

Kontakta oss på info@exparesor.se.