1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Expa Travel

En personlig researrangör

Vårt mål är att utveckla och genomföra resor och evenemang runt om i världen – resor det talas om i efterhand. Vi vill ge våra kunder en möjlighet att utforska sin potential antingen det gäller att resa i världen eller i sig själv. Några av resorna tar vi själva initiativ till, andra gör vi på begäran från företag eller privatpersoner. Dessutom har vi utvecklat vårt eget koncept, Camp Norway, där vi ordnar supporterresor i Norge och utanför Norge, till exempel till OS och VM. Vi erbjuder även föreläsningar och workshops om service, attityder och personlig utveckling. Detta kan ordnas som ett professionellt innehåll på resan eller som ett separat uppdrag på företaget. Expa Travel (Expa/Explore Arcadia) grundades år 2004.

Våra värderingar

Varje individ, och faktiskt också organisation, styrs av sina värderingar. Det är de grundläggande värderingarna som styr våra val. Värdena formar våra attityder och våra tankar, vilka i sin tur formar vårt sätt att kommunicera och agera, vilket i sin tur skapar ett resultat. Det är därför vi vill berätta vad som är viktigt för oss och vilka värderingar vi har. Det säger ju också en hel del om vad vi vill leverera och vilka mål vi har, men allra mest vilka vi är!

Engagemang och passion

Det är viktigt för oss att ha ett glödande engagemang och en brinnande passion för det vi gör. Det innebär att vi inte alltid säger ja till allt, utan är selektiva med vad och vem vi vill arbeta med.

Genuint och Äkta

Är vi på resa ute i världen, tror vi starkt på att vi får störst upplevelse om vi erbjuder det som det lokala samhället står för. Det kan t ex gälla lokal kunskap eller det lokala köket. Mat- och vinupplevelser är viktiga för oss. Arbetar vi i grupp eller individuellt med personlig utveckling, vill vi vara genuint intresserade och bjuda på oss själva som vi är.

Kul och Glädje

Det finns få saker i livet som ger mer energi än när man har roligt och känner glädje. Det är viktigt och det skapar ofta mycket goda synergieffekter både för dig som individ och för organisationen. Det leder i sin tur till ett bra resultat.

Folkligt och Enkelt

Det skall vara jordnära. Egna erfarenheter säger oss att om vi gör det enkelt och ärligt, blir det ofta bäst. Kan vi också vara folkliga och känna, vi som ni, att vi kan vara oss själva, trivs vi allra bäst.

Upplevelser och lärande

Lycka och framgång får vi om vi lär oss att använda de mänskliga resurser som vi ALLA har. De största upplevelserna vi haft har oftast varit i möten med andra människor. Vågar vi som individ och grupp att gå utanför vår komfortzon och faktiskt ibland misslyckas så har vi kommit långt. Då lär vi oss mest och bygger på våra kunskaper och erfarenheter.