Villkor 2019-02-26T05:56:08+02:00

Våra villkor

Kontakt med kunder

All korrespondens mellan kunder och Expa Resor AB sker via e-post. Det gäller även utskick av fakturor.

Bokning och bekräftelse

När du har bokat plats på en resa får du direkt bekräftelse via e-post. Kontrollera om dina data är korrekta. Vid misstag, kontakta Expa Resor AB.

Bindande bokning

Din anmälan är bindande. Första fakturan måste betalas inom tidsfristen. Om inte detta sker, kan Expa Resor AB ge platsen till andra som eventuellt står på väntelista. Återstående belopp för resan, inklusive flygskatter och andra tillägg, betalas cirka en månad före avresa. Om vi måste skicka en betalningsuppmaning, debiterar vi en påminnelseavgift om SEK 75 kr.

Om betalning av utestående belopp inte tas emot inom tidsfristen, står det Expa Resor AB fritt att sälja platsen till andra. Vid utebliven betalning kan Expa Resor AB göra anspråk på ersättning för faktiska kostnader, såsom kostnader i samband med annullering av flyg- och hotellbokning.

Betalning

Våra fakturor kan betalas via din bank eller med kreditkort (Visa och MasterCard, ej American Express).

Prisförändringar

Priset för resan är satt utifrån en given växelkurs vid den tidpunkt då resan producerades. Expa Resor AB reserverar sig för prisjusteringar vid oväntade valutaförändringar som leder till betydande prispåslag från våra underleverantörer. Detsamma gäller för eventuella prisjusteringar till följd av högre oljepriser eller andra förhållanden som Expa Resor AB inte har någon kontroll över.

OBS! Växlingskursen ser du på respektive resa. En ändring av växlingskursen på mer än 3% kommer eventuellt öka/minska totalpriset. Sådana justeringar får inte ske närmare än 30 dagar före avresa.

Avbokning av resa (av kunden)

 • Avbokning måste göras skriftligt via mail till info@www.exparesor.se och gäller från första efterföljande vardag. Våra öppettider är måndag-fredag 8.00-16.00. Vid mottagande av avbokning efter 16.00 på vardagar, och hela dygnet under helger, gäller första efterföljande vardag som avbokningsdag. Vid avbokning på en lördag / söndag gäller alltså efterföljande måndag som avbokningsdag.
 • Den första betalningen är bindande och återbetalas ej oavsett om / när annullering skulle ske (om vi som arrangör ställer in resan av andra skäl än Force Majeure återbetalas självfallet den 1:a betalningen). Detta belopp täcker kostnader för bland annat bokade flyg och hotellrum som inte är avbokningsbara.
 • På resor som har deposition för förhandsbokning återbetalas varken 1:a betalning (depositionen) eller 2:a betalning.
 • Flygbiljetter / bagage som inte ingår i priset, men vi eventuellt kan hjälpa dig att beställa, är bindande och återbetalas ej oavsett om / när avbokning skulle ske.
 • Eventuellt enkelrumstillägg (ingår ej i priset), är bindande och återbetalas ej oavsett om / när avbokning sker.
 • Vid avbokning fram till 31 dagar före avresa, återbetalas 100% av inbetalt restbelopp (dvs det belopp som betalats minus den 1:a betalningen (eller 1:a och 2:a betalningen på de resor som kräver deposition)).
 • Från 30 dagar fram till och med 15 dagar före avresa återbetalas 50% av inbetalt restbelopp.
 • Från 14 dagar fram till och med avresa återbetalas 0% av inbetalt restbelopp.
 • Kostnader kan tillkomma vid eventuellt namnbyte på biljetten.
 • Vid all avbokning krävs läkarintyg. Vid eventuell avbokning, rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.
 • Ytterligare information: Flygbiljetter som betalas av Expa Resor AB och inte återbetalas av flygbolaget, måste täckas av kunden om resan avbokas mindre än 60 dagar före avresa.

Avbeställningsskydd

Det är kundens ansvar att teckna avbeställningsskydd. Vid all avbokning krävs läkarintyg. Vid eventuell avbokning, rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Avbokning av resa (av Expa Resor AB)

 • Om vi som arrangör ställer in resan av andra skäl än Force Majeur återbetalas inbetalat belopp, även första betalningen.
 • Vi arbetar med lägsta och högsta antal deltagare på våra resor. Våra priser förutsätter att det minsta antalet deltagare är uppnått. Vid färre deltagare kommer priset bli något högre eller så ställs resan in.
 • Eventuell inställd resa skall meddelas deltagarna senast 30 dagar före avresa.
 • Om kunden inte vill använda inbetalt belopp till annan resa i Expa Resor AB:s regi, skall beloppet återbetalas till kunden så snart som möjligt.
 • I händelse av oförutsedda händelser som står utanför Expa Resor AB:s kontroll, och som gör det omöjligt eller olämpligt att genomföra resan, kan resa ställas in senare än 30 dagar före avresa.
 • EXPA har inte något ersättningsansvar i händelse av inställd resa med anledning av force majeure, civil eller militär nödsituation, naturkatastrofer, strejker mm.

Avgift för ändring av biljetter mm

Vid ändring av biljetter på kunds begäran (tur- och returdatum etc) debiteras en administrativ avgift på SEK 150 kr utöver eventuella kostnader för byte av leverantör (SAS / Norwegian etc). Det kan tillkomma kostnader för namnbyte på biljett.

Flygbiljetter

Flygbiljetter skickas via e-post cirka 7 dagar före avresa. Eventuella kostnader för att tillhandahålla förlorad biljett måste bäras av kunden.

Kunden kontrollansvar

Det är kundens ansvar att kontrollera att mottagna resehandlingar är korrekta med avseende på datum, pris, innehåll etc.

Pass

Det är kundens ansvar att se till att pass är giltigt enligt gällande regler. Många länder kräver också att passet är giltigt i 6 månader efter avresa från Sverige. Eventuella kostnader för att ta fram nya pass och visum måste bäras av kunden. Det rekommenderas att göra en kopia av ditt pass och förvara denna separat under resan.

Ansvar för skador

Expa Resor AB täcker inte kostnader och har inget ersättningsansvar i händelse av skador på person eller egendom till följd av oansvarig användning av den utrustning som ingår i resan, t.ex. cyklar.

Reseförsäkring

Det är kundens ansvar att teckna reseförsäkring med en fullgod hälso- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell hemtransport. Det rekommenderas att göra en kopia av reseförsäkringen och förvara denna separat under resan.

På resa i Europa, är det fördelaktigt att ta med sig ett EU-kort. Kortet ger dig rätt till medicinsk behandling i medlemsstaterna på samma villkor som landets egna medborgare. Du kan läsa mer om kortet och beställa detsamma från Försäkringskassan här.

Brister i resan

Om kunden upptäcker fel i resan måste detta snarast möjligt anmälas till reseledaren. Om bristerna inte rättas till på ett tillfredsställande sätt, kan kunden ha rätt till ett prisavdrag, under förutsättning att kunden informerar om detta under resan. Rätten till kompensation gäller inte om det kan visas att felet inte beror på EXPA eller någon av våra lokala samarbetspartners eller om händelsen inte kunde undvikas. Detsamma gäller vid force majeure, civil / militär nödsituation, naturkatastrofer, strejker mm.

Ändringar i programmet

Expa Resor AB reserverar sig för mindre ändringar i programmet. Det kan gälla tidpunkter, val av hotel, matställe etc. Eventuella ändringar skall inte drabba produktens totala kvalitet.

Diverse information

Diverse nödvändig och nyttig information, såsom utrustningslista etc, finns på webbsidan för respektive resa på www.exparesor.se.

Vaccinationer

Det är kundens ansvar att kontakta vaccinationskontor vad gäller rekommendationer om eventuell vaccination. För vissa destinationer kommer Expa Resor ABinformera om särskilda omständigheter som måste beaktas.

Användning av externa transporter

I de fall Expa Resor AB använder sig av transportföretag (flyg, buss, färja, tåg, etc), gäller villkoren för respektive leverantör och Expa Resor ABtar inget ansvar för olyckor eller skador som kan uppstå.

Kundens ansvar under resan

Expa Resor AB tar inget ansvar för eventuella förluster eller besvär orsakade av kundens egen försumlighet. Kunden måste agera på ett sätt som inte är störande för andra eller skapar säkerhetsrisker eller andra problem för medresande eller Expa Resor AB. Grovt brott mot detta ger Expa Resor AB rätt att överväga hemresa på kundens bekostnad.

Under cykling, måste kunden själv ta ansvar för användningen av säkerhetsutrustning (t.ex. hjälmar). Kunden är skyldig att kontrollera att cykeln alltid är i gott skick och meddela reseledaren så snart som möjligt om brister upptäcks. Det är kundens ansvar att följa alla gällande trafiklagar och se till att intag av alkohol inte påverkar cykelfärdigheten.

Resegarantifonden

Expa Resor AB:s resor omfattas av Resegarantilagen vilket ger dig som konsument bästa möjliga skydd.

Kundens personuppgifter från bokning

Expa Resor AB garanterar att namn och adresser från våra register inte säljs vidare.

 

Expa Resor AB reserverar sig för skrivfel och valuta-/prisändringar. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma.

   Skicka artikeln som PDF